projecte

Escola Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar és un servei públic municipal que treballa en els àmbits educatiu i cultural per tal d’oferir als ciutadans de Pineda de Mar propostes i espais de formació, pràctica, creació i difusió de qualitat en l’àmbit de la música.

L’Escola vol comformar una comunitat educativa que sigui reflex dels diferents pobles del municipi, així com dels diferents sectors socials que els habiten, i vol donar resposta als seus interessos i necessitats expressives. L’escola vol integrar-se plenament en la vida cultural i artística de Pineda de Mar i contribuir al desenvolupament cultural de les comunitats i la ciutadania.

Valors compartits

Tant el projecte educatiu de l’Escola com l’equip de professionals que hi treballem estem en continua evolució, vers la millora, i cerquem oferir pràctiques educatives diverses, de qualitat i innovadores, així com projectes artístics i pedagògics sòlids i eficaços que afegeixin valor cultural al municipi.

La proximitat als ciutadans i entitats de Pineda de Mar, els espais grupals com a generadors  d’aprenentatges, l’apropament a diversos estils, llenguatges estètics, i disciplines artístiques, la millora continuada… són alguns dels valors que tot l’equip docent de l’escola compartim.