Formació d’aprofundiment (a partir de 12 anys)

Instrument

A classe d’instrument treballem en grup o individualment les competències musicals des de la perspectiva de l’instrument, integrant-hi l’aprenentatge del llenguatge musical.

Conjunt instrumental

A conjunt instrumental posem en comú els aprenentatges instrumentals individuals, interpretant un repertori establert, però també donant peu a la creativitat dels propis alumnes.

Creativitat

De manera funcional, treballant per projectes i sempre amb suport informàtic, introduïm els alumnes en el món de creació musical, l’harmonia i els arranjaments.

 

*Preus pendents d’aprovació

Com s’aplica la tarifació social?
Matrícula anual (25€)