FORMACIÓ BÀSICA (A PARTIR DE 7 ANYS)

Instrument

A classe d’instrument treballem en grup o individualment les competències musicals des de la perspectiva de l’instrument, integrant-hi l’aprenentatge del llenguatge musical.

Conjunt instrumental

A conjunt instrumental posem en comú els aprenentatges instrumentals individuals, interpretant un repertori establert, però també donant peu a la creativitat dels propis alumnes.

Música viva

A música viva treballem tots aquells aspectes musicals més enllà de la tècnica instrumental: el cant, l’afinació, reforç de conceptes musicals teòrics, la percepció auditiva…

Introducció al llenguatge musical

Fem una primera immersió en el llenguatge i la teoria musical per a capacitar l’alumnat a fer les seves primeres passes musicals. Aquesta assignatura té continuïtat amb l’assignatura de Creativitat Musical. Per a majors de 12 anys.

*Preus pendents d’aprovació

Com s’aplica la tarifació social?
Matrícula anual (25€)